Prawo restrukturyzacyjne – czym jest?

Co opisuje prawo restrukturyzacyjne? Jak wygląda postępowanie? Jakie są korzyści z rozpoczęciem postępowania? Kto może pomóc nam ratować firmę? Czy możemy uratować naszą firmę przed upadłością?

Nowa ustawa dotycząca restrukturyzacji

15 maja 2015 roku weszło w życie prawo restrukturyzacyjne dotyczące niewypłacalności lub zagrożeniem wypłacalnością. Cała ustawa reguluje możliwe przepisy dotyczące układu z wierzycielami, jego skutki i postępowanie sanacyjne. Jak jednak wygląda całe postępowanie?

Postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dzieli się na kilka etapów.

Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,

Dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i otwarcie postępowania,

Przygotowanie propozycji układowych, zbieranie głosów bądź przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem,

Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, orzeczenie w sprawie, wykonanie układu.

Prawo restrukturyzacyjne

Czy dzięki rozpoczęciu postępowania mamy jakieś korzyści?

Mimo tego, że decyzja o rozpoczęciu postępowania jest bardzo trudna, to powinniśmy wiedzieć, że mamy dzięki temu kilka korzyści. Przede wszystkim jest to ochrona naszego majątku. Po rozpoczęciu procesu obejmuje nas ochrona, dzięki czemu nikt nie może ściągać od nas długów. Oprócz tego mamy również możliwość nieinformowania o rozpoczęciu procesu oraz w przypadku kiedy informowanie o rozpoczęciu mogło nas skrzywdzić, możemy starać się o odszkodowanie. Mamy też możliwość zarządzania swoim majątkiem oraz złożenie wniosku po ustawowym terminie. Największą dla nas korzyścią jest skorzystanie z pomocy finansowej, która pomoże nam finansować całe postępowanie i realizacje jego postanowień.

Kto może pomóc nam ratować firmę?

Przede wszystkim doradcy restrukturyzacyjni. Są to osoby, które posiadają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań oraz wiedzą gdzie możemy sięgać po pomoc. Oprócz tego mogą nas reprezentować w procesie sądowym i udzielać nam niezbędnych rad. Dzięki ich pomocy możemy nawet uratować naszą firmę przed upadłością, musimy tylko szybko reagować, a możliwe, że się uda.