W cieniu Komornika: Czym jest i jakie są jego zadania?

Komornik – to zawód, którego nazwa często budzi mieszane uczucia. Dla niektórych jest symbolem nieuniknionej konsekwencji zaniedbania finansowego, dla innych zaś może się wydawać osobą tajemniczą i niezrozumiałą. Cóż takiego…